Warrior Winter Camp – hiihtoloman huippuleiri

Warrior Winter Campilla osallistuva pelaaja saa maistiaisen siitä, minkälaisten asioiden tekemisestä koostuu jääkiekkoilijan polku matkalla huipulle. Leirillä on kolme ryhmää, vanhimmassa päässä U14-U15 toimii omana ryhmänään, U12-U13 omanaan ja nuorimpien ryhmä koostuu U10-U11 ikäluokkien pelaajista. Leirin sisältöä on tarkennettu kullekin ikäluokalle sopivaksi.

Sisällöltään leiri on kattava ja tiivis. Leiri on kahden päivän mittainen, kumpanakin päivänä leirillä on kaksi jääharjoitusta sekä kaksi oheisharjoitusta. Tämän lisäksi mukana on erilliset lämmittelyt ja jäähdyttelyt. Leirillä on useita valmentajia, jotka vetävät omia kokonaisuuksiaan pelaajille. Fysiikkapuolella keskitytään luistelua kehittävään voimaharjoitteluun (pelaajan ikä huomioiden), syvennytään paremmin voimaharjoittelun saloihin sekä opetellaan huolehtimaan omasta kehosta. Jääharjoittelussa pääpainopisteinä ovat luistelu, kamppailupelaaminen sekä kiekolliset toimet paineen alla. Leirin lopuksi jokaisesta ryhmästä valitaan leirin Warrior-pelaaja, joka palkitaan Warriorin tuotepalkinnolla.

Jokaisella ryhmällä on mukana joukkueenjohtaja / huoltaja, joka kulkee koko leirin pelaajien mukana ja pitää huolen, että jokainen on oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä auttaa tarvittaessa varusteiden kanssa tai teroittaa tylstyneet luistimet.

Leirin hinta on 139 €. Maksu pitää sisällään valmennuksen, yhden lämpimän ruoan per päivä sekä leiripaidan. Mikäli perheestä osallistuu useampi lapsi leirille, tulee toisesta osallistujasta -30 % alennus ja kolmannesta -50 % alennus. Maalivahtien osallistumismaksu on 69 €. Jokaiseen ryhmään otetaan maksimissaan 30 kenttäpelaajaa ja 4 maalivahtia.

Ilmoittautuminen
U14-U15 ilmoittaudu tästä
U12-U13 ilmoittaudu tästä
U10-U11 ilmoittaudu tästä

På Svenska
Warrior Winter Camp-deltagande spelaren får en smak av vad det innebär att vara en ishockeyspelare på väg mot toppen. På lägret finns tre grupper, där den äldsta gruppen består av U14-U15-spelare, den mellanåldersgruppen av U12-U13 och den yngsta gruppen består av spelare från U10-U11-åldersklasserna. Lägerinnehållet har anpassats för varje åldersgrupp.

Innehållsmässigt är lägret omfattande och kompakt. Lägret varar i två dagar, och båda dagarna finns det två isträning och två övriga fysikträning. Dessutom ingår separata uppvärmnings- och nedkylningssessioner. På lägret finns flera tränare som leder sina egna delar för spelarna. På den fysiska sidan fokuserar man på styrketräning som utvecklar skridskoåkningen (med hänsyn till spelarens ålder), man fördjupar sig bättre i styrketräningens hemligheter och lär sig att ta hand om den egna kroppen. På isträningar är fokuset på skridskoåkning, närkampsspel och puckhantering under tryck. Vid lägrets slut väljs en Warrior-spelare från varje grupp, som belönas med en produktpris från Warrior.

Varje grupp har med sig en lagledare som följer med hela lägret och ser till att varje spelare är på rätt plats vid rätt tidpunkt samt hjälper vid behov med utrustningen eller slipar tråkiga skridskor.

Priset för lägret är 139 €. Avgiften inkluderar träningen, en varm måltid per dag samt en lägertröja. Om det deltar fler än ett barn från samma familj i lägret ges en rabatt på -30 % för den andra deltagaren och -50 % för den tredje. Målvakternas deltagaravgift är 69 €. Varje grupp tar högst 30 utespelare och 4 målvakter.

Anmälan
U14-U15 anmäl dig här
U12-U13 anmäl dig här
U10-U11 anmäl dig här