Harrastamisen taloudellinen tukeminen


Toimintamalli taloudellisesti haastavassa asemassa olevien perheiden tukemiseksi

Vaasan Sportin Juniorit haluaa osaltaan varmistaa kaikkien perheiden lasten harrastusmahdollisuuden. Seuran myöntämä tuki on enintään 3 000 eur vuodessa siten että tuki on laskennallisesti määrältään enintään 500 eur/perhe/kausi.

Hakemukset käsitellään työryhmässä, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, sekä toiminnanjohtaja. Yhdistyksen johtokunta tekee päätöksen tuen saajista työryhmän esityksen perusteella. Hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksessa on mainittava saako pelaaja tai onko hänelle haettu tukea muualta.

Hakuaikoja tuelle on kaksi, U14 ja vanhemmat hakevat tukea aina kautta edeltävän kesäkuun aikana. Päätös tuesta tehdään elokuun aikana ja tuki osoitetaan pelaajan/perheen käyttöön syyskuussa. U13 ja nuoremmat voivat hakea tukea syyskuun aikana. Päätös tuesta tehdään lokakuun aikana ja tuki osoitetaan pelaajan/perheen käyttöön marraskuussa. Seura ei tee tilisiirtoja pelaajan perheelle.

Kriteerit tuen myöntämiselle:

  • Perhettä kohdannut taloudellinen haaste työttömyyden, sairauden, avioeron, lasten lukumäärän tai muun toimeentuloon vaikuttavan seikan takia
  • Tuen saamiseen vaikuttaa myös pelaajan oma asennoituminen harrastamiseen. Tätä varten pyydämme joukkueen vastuuvalmentajalta lyhyttä raporttia pelaajan harjoitusaktiivisuudesta sekä yritteliäisyydestä.

Tuki koostuu kolmesta osa-alueesta (vain 1 alla olevista voidaan myöntää kerralla)

  • Seura voi osoittaa hakijalle talkootyötä esim. maksurästien kattamiseksi
  • Seuran varustetuki enintään 300 eur
  • Vapautus kausimaksusta 30 – 50 %, kuitenkin maksimissaan 500 eur

Lisätietoa tästä tuesta antaa toimistosihteeri Kirsti Lehtisalo sähköpostitse toimisto@juniorsport.fi tai puhelimitse 040-7689 057.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse toimistolle määrättyjen hakuaikojen aikana.


Muita tukimahdollisuuksia


Wasa Stars

Wasa Stars on yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea Vaasan seudun nuorten urheilutoimintaa, edistää urheilun leviämistä alueella sekä edesauttaa luomaan kaikille vaasalaisille nuorille tasapuoliset mahdollisuudet harrastaa rakastamaansa lajia.

Tukemalla nuoria urheilijoita yhdistys haluaa osaltaan edesauttaa heitä tulemaan omassa lajissaan tähdeksi (Wasa Star). Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys lahjoittaa keräämiään varoja nuorten urheiluharrastusten edistämiseksi tukemalla:

  • Rahallisesti vähäosaisia potentiaalisia nuoria, jotta heillä on tasapuolinen mahdollisuus harrastaa rakastamaansa lajia
  • Tukea vaasalaisia kyvykkäitä urheilijoita, jotta heillä olisi entistä paremmat mahdollisuudet saavuttaa kansainvälinen huippu omassa lajissaan.

Tukea voi hakea Wasa Starsin kotisivuilla olevan hakemuslomakkeen kautta. Sivuilta löytyy myös muuta lisätietoa yhdistyksen toiminnasta.


Hae tukea »