Pikkukotkat lapsi-aikuinen -ryhmä

Lapsi-aikuinen -ryhmä on suunnattu 3-6 vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat vanhemman apua ja läsnäoloa liikkumiseensa jäällä. Lapsensa kanssa jäälle tulevalla aikuisella pitää olla vähimmäisvarustuksena harjoitustapahtumissa luistimet, jääkiekkomaila ja kypärä. Lasten pakolliset varusteet ovat kypärä (mielellään ristikollinen), luistimet, kaulasuoja ja pelihanskat tai hansikkaat.

Ryhmän harjoittelussa harjoitellaan jääkiekon laji- ja pelitaitoja monipuolisesti pelien, leikkien, kisojen ja taitoratojen avulla. Jää on jaettu kolmeen alueeseen, jokaisella alueella on eri toimintaa (pelialue, leikkialue ja vapaaluistelu). Ryhmä tarvitsee vastuuohjaajan, joten ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisuudesta toimia ohjaajana. Lapsen lähiohjaajana toimii aina mukana oleva aikuinen.

Pikkukotkat harjoittelevat sunnuntaisin klo 9.15-10.15 Vaasan jäähallissa (HH2).

Kevätkausi sisältää 10 jääharjoitusta 8.1.-12.3.2023

Pikkukotkien syys- ja kevätkausien yhteiskausimaksu on 95€ sisältäen toiminnan ja lapsen vakuutuksen. Ryhmään voi halutessaan osallistua vain syksyllä tai keväällä. Puolikkaan kauden maksu on syksyllä 60€ ja keväällä 60€. Vaikka lapsella olisi oma vakuutus, seura rekisteröi lapsen jääkiekkoliiton järjestelmään. Tästä ei aiheudu kuluja, vaan vanhemman on ainoastaan toimitettava lapsen Sportti-ID osoitteeseen toimisto@juniorsport.fi. Mikäli lapsella ei vielä ole Sportti-ID:tä, saat sen kirjautumalla kertakoodilla sivustolle suomisport.fi ja lisäämällä lapsesi tiedot omalle sivullesi.

Vähimmäisosallistujamäärä on 15 lasta, jotta ryhmä järjestetään.

Kysymyksiä Pikkukotkiin liittyen voi lähettää osoitteeseen samuli.hassi@juniorsport.fi

Småörnarna Barn – Vuxen-grupp

Barn – Vuxen-gruppen är riktad åt 3-6-åringar som behöver föräldrarnas hjälp och stöd på isen. Obligatorisk utrustning för vuxna som är med på isen är skridskor, klubba och hjälm. Barnets obligatoriska utrustning är skridskor, hjälm med galler, halsskydd och handskar/vinterhandskar.

Vi övar på ishockeyns gren- och spelfärdigheter genom olika lekar, spel, tävlingar och hinderbanor. Under träningarna är isen indelad i tre områden, på varje område kan man delta i olika aktiviteter (spel, lek och friåkning). Gruppen behöver en ansvarigledare, anmäl gärna ditt intresse ifall du vill fungera som ledare för gruppen. De vuxna som är med barnet på isen fungerar som barnets ”hjälptränare”.

Småörnarna tränar på söndagar klo. 9.15-10.15 vid Vasa ishall (HH2).

Vårsäsongen innehåller 10 träningar 8.1.-12.3.2023

Småörnarnas säsongavgift är 95€ innehållande isträning samt försäkring. Man kan även delta enbart under höst- eller vårsäsongen, säsongsavgiften för halva säsongen är 60€ på hösten och 60€ på våren. Du måste sända barnets Sportti-ID till toimisto@juniorsport.fi. Om barnet har inte Sportti-ID, ni kan få det från suomisport.fi. Ni bara logga in med engångskod och fylla barnets info.

Minimi spelarantal för att verksamheten ordnas är 15 spelare.

För tilläggsinformation kontakta samuli.hassi(a)juniorsport.fi

Little Eagles Child-Adult Group

The child-adult group is aimed at children aged 3-6 years who need the help and presence of a parent for their movement on the ice. An adult coming to the ice with his child must have skates, a hockey stick and a helmet as a minimum equipment at training events. Mandatory equipment for children is a helmet (preferably with a lattice), skates, a neck guard and playing gloves or gloves.

In the group's training, the sports and game skills of ice hockey are practiced in a versatile way with the help of games, games, competitions and skill tracks. The ice is divided into three areas, each area has different activities (game area, play area and free skating). The group needs a supervisor in charge, so please inform us of the possibility to act as a supervisor when registering. The child's immediate tutor is always the accompanying adult.

The little eagles train on Sundays at 9.15-10.15 at the Vaasa ice rink (HH2).

Spring season includes 10 ice exercises 8.1.-12.3.2023

The seasonal fee for little eagles is 95€ including activities and child insurance. If desired, you can only participate in the group in the fall or spring. The fee for half a season is 60€ in the autumn and 60€ in the spring. Even if the child has his own insurance, the club registers the child in the hockey federation system. This does not incur any costs, but the parent only has to deliver the child's Sportti-ID to the address toimisto@juniorsport.fi. If the child does not yet have a Sportti-ID, you can get it by logging in to the site with a one-time code suomisport.fi and adding your child's information to your own page.

The minimum number of participants is 15 children to organize the group.

Questions about the Little Eagles can be sent to samuli.hassi@juniorsport.fi or call 040 575 6087

Avaa lomake tästä