Tähän olemme koonneet keskeisemmät asiat liittyen Vaasan Sportin Juniorit ry:n toimintaan. Nämä ohjeet, suuntaviivat ja säännöt päivitetään vuosittain sitä mukaan kun seura, toimintaympäristö ja laji kehittyy ja muuttuu. Toimintasääntöjen ja niitä täydentävien ohjeiden tavoitteena on selkeyttää ja helpottaa joukkueiden toimintaa ja luoda yhtenäinen ja tasapuolinen toimintaympäristö koko seuraan.

Seuran toiminnan periaatteet muodostuvat seuraavista elementeistä:

  1. Seuran säännöt: Toimintasäännöt Vaasan Sportin Juniorit.pdf
  2. Seuran valmennuslinjaukset ikäluokittain: Sport-tie_v1.33.pdf
  3. Joukkueiden hallinto opas: Joukkueen hallinto-opas 2022.pdf
  4. Joukkueen talousopas: Joukkueen_talousopas_2016.pdf

Seuran vuosikokous on ylin päättävä elin, joka hyväksyy vuosittain johtokunnan esityksestä mm. tulevan kauden toimintasuunnitelman, talousarvion sekä kausimaksut. Kokous valitsee vuosittain seuralle puheenjohtajan sekä johtokunnan, jossa jäsenten kausi on kaksi vuotta ja puolet johtokunnasta on vuosittain erovuorossa.

  1. Toimintasuunnitelma 2022-2023: Toimintasuunnitelma 2022-2023.pdf
  2. Kausimaksut 2022-2023: Kausimaksut 2022_2023.pdf

Seurassamme pyritään avoimesti kertomaan Vaasan Sportin Juniorit ry:n toiminnan säännöt ja periaatteet ja näin ennaltaehkäisemään ristiriitoja. Yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt helpottavat toimintaa seuran sisällä ja antavat varmuuden menettelytavoista sekä urheilullisissa että hallinnollisissa asioissa. Nämä säännöt velvoittavat kaikkia seuran toimintaan osallistuvia henkilöitä ja osallistumalla toimintaan hyväksyt yllä mainitut säännöt ja ohjeet ja sitoudut noudattamaan niitä.