Tervetuloa mukaan Vaasan Luistinkerho ja Junior Sport järjestävät yhteisen luistelukoulun vuosina 2015-2019 syntyneille lapsille!

Luistelukoulu on suunnattu kaikille luistelusta kiinnostuneille yli 3-vuotiaille tytöille ja pojille. Luistelukoulussa opetellaan perusluistelua erilaisten leikinomaisten harjoitteiden parissa. Perusluistelutaidosta on iloa jokaiselle - jatkaisitpa harrastusta taitoluistelun tai jääkiekon merkeissä!

Luistelukouluun tullessasi sinun ei tarvitse vielä osata luistella, mutta jo luistelevillekin lapsille löytyy oma ryhmä luistelukoulustamme. Luistelukoululaiset jaetaan ryhmiin taitotasojen mukaan. Eri-ikäisille ja -vauhtisille tytöille sekä pojille suunnattujen ryhmien joukosta löytyy varmasti jokaiselle sopiva luisteluryhmä! Luistelukoulun opetuksesta vastaavat koulutetut valmentajat ja ohjaajat.

Luistelukoululaiset harjoittelevat 1krt/vko. Valitse itsellesi parhaiten sopiva harjoituspäivä:

  • tiistai, SYYSKAUSI ALKAA 13.9.2022 klo 18.15-19.00
  • lauantai, SYYSKAUSI ALKAA 17.9.2022 klo 12.15-13.00
  • Luistelukoulun hinta 109€/syyskausi.

Lisätietoja:

Vaasan Luistinkerho /Veera Lehmuskallio 0440360157 tai luistelukouluvastaava@vaasanluistinkerho.fi

ILMOITTAUTUMINEN LUISTELUKOULUUN


Vasa Sports Juniorer och Vasa Skrinnskoklubb ordnar en gemensam skrinnskoskola för barn födda 2015-2019!

Skrinnskoskolan är riktad till flickor och pojkar över 3 år. I skrinnskoskolan lär man sig grunderna i skrinnskoåkning genom lek- och spelinriktad träning. Goda kunskaper i grundläggande skrinnskoåkning är till stor nytta, vare sig man fortsätter med konståkning eller ishockey!

Inga tidigare förkunskaper behövs för att delta i skrinnskoskolan. Och för de barn som redan kan åka skrinnskor finns det egna smågrupper.

Skrinnskoskolans deltagare delas in i mindre grupper enligt barnets färdigheter. För skrinnskoskolans träning ansvarar utbildade tränare och aktiva hjälptränare.

Skrinnskoskolan har träning 1 /vecka. Välj mellan två dagar, den som passar er bäst:

  • tisdagar, HÖSTTERMINENS första gången 13.9.2022 kl 18.15-19.00
  • lördagar, HÖSTTERMINENS första gången 17.9.2022 kl 12.15-13.00

Skrinnskoskolans avgift är 109€/hösttermin.

För mera information kontakta:

Vasa Skrinnskoklubb / Veera Lehmuskallio 0440360157 eller luistelukouluvastaava@vaasanluistinkerho.fi

ANMÄL DIG HÄR

Vaasan Luistinkerho and JuniorSport are organizing a joint skating school for children born in 2015-2019! Welcome!

The skating school is aimed at all girls and boys over the age of 3 who are interested in skating. The skating school teaches basic skating with various playful exercises. Basic skating is a joy for everyone - whether you continue the hobby of figure skating or hockey!

When you come to the skating school, you don't have to know how to skate yet, but even children who are already skating can find their own group in our skating school. Kids are divided into groups according to skill levels. Among the groups for girls and boys of different ages and speeds, there is sure to be a skating group suitable for everyone! Skating school is taught by trained coaches and instructors.

Skating school has practises once a week. Choose the most suitable training day for you:

  • Tuesday, AUTUMN SEASON BEGINS September 13, 2022 from 6:15 pm to 7:00 pm
  • Saturday, AUTUMN SEASON BEGINS September 17, 2022 from 12:15 to 13:00

Skating school price 109 € / autumn season

More information:

Vaasan Luistinkerho /Veera Lehmuskallio 0440360157 tai luistelukouluvastaava@vaasanluistinkerho.fi

REGISTRATION FOR SKATING SCHOOL