Minimanin Kiekkokoulun kevätkaudella mahdollisuus myös kerran viikossa toimintaan

Kiekkokoulu jää pian joulutauolle. Syyskauden viimeiset harjoitukset pidetään keskiviikkona 20.12. Kevätkausi aloitetaan keskiviikkona 10.1 pitkälti samoin opein, kuin syyskausikin. Pieni muutos on kuitenkin luvassa. Lapsi voi halutessaan osallistua kiekkokoulun toimintaan vain kerran viikossa, jolloin myös kausimaksu on pienempi. Kerran viikossa toimintaan osallistuvien maksu keväältä on 99 €, kun se kaksi kertaa viikossa osallistuvilta on 150 €. Lapsen lähtökohtainen ilmoittautuminen on kaksi kertaa viikossa tapahtuvaan toimintaan. Mikäli haluatte osallistua vain kerran viikossa, tulee siitä ilmoittaa toimisto@juniorsport.fi
Ilmoituksesta tulee käydä ilmi osallistuvan pelaajan nimi ja kumpaan päivään pelaaja osallistuu, keskiviikkoon vai sunnuntaihin. Tarvitsemme tiedon läsnäoloseurantaa varten. Emme hyvitä jälkikäteen ilmoitetuista poissaoloista, vaan nimenomainen tarkoitus on aloittaessa päättää osallistuuko toimintaan normaalisti vai kevennetysti.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ | ANMÄL DIG HÄR

Kiekkokoulussa on kaksi ryhmää. NHL-ryhmään kuuluvat lapset, jotka ovat syntyneet 2016. 2017 ja nuoremmat lapset kuuluvat AHL-ryhmään. Ryhmien harjoitukset ovat perättäisinä aikoina.
NHL-ryhmän harjoitusajat keskiviikkoisin 18:15-19:15 ja sunnuntaisin 11:15-12:15
AHL-ryhmän harjoitusajat keskiviikkoisin 17:15-18:15 ja sunnuntaisin 10:15-11:15.

Ryhmään ovat tervetulleita niin pojat, kuin tytötkin. Tytöille on kuitenkin oma Jääleikit-ryhmänsä lauantaiaamuisin 09:15-10:15, johon voi myös osallistua mikäli kiekkokoulu ei tunnu vielä oikealta. Tyttöjen jääleikeistä voit lukea lisää täältä

Ishockeyskolan går snart på julledighet. De sista träningarna för höstperioden hålls på onsdag den 20.12. Vårterminen inleds på onsdag den 10.1 med i stort sett samma principer som under höstperioden. Det kommer dock att finnas en liten förändring. Om barnet önskar kan det delta i ishockeyskolans verksamhet endast en gång i veckan, då är också säsongsbidraget lägre. Avgiften för deltagare som deltar en gång i veckan under våren är 99 €, medan det för dem som deltar två gånger i veckan är 150 €. Barnets grundläggande anmälan gäller för två gånger i veckan. Om ni vill delta endast en gång i veckan, vänligen meddela detta till toimisto@juniorsport.fi. Anmälan bör innehålla det deltagande spelarens namn och vilken dag spelaren deltar, antingen onsdag eller söndag. Vi behöver denna information för närvaroövervakning. Vi ger ingen återbetalning för frånvaro som anmäls i efterhand, utan syftet är att vid start besluta om man deltar i verksamheten normalt eller i reducerad omfattning.

I ishockeyskolan finns det två grupper. Barn som är födda år 2016 tillhör NHL-gruppen. Barn som är födda år 2017 och yngre tillhör AHL-gruppen. Gruppernas träningspass är på på varandra följande tider. NHL-gruppens träningspass är onsdagar kl. 18:15-19:15 och söndagar kl. 11:15-12:15.
AHL-gruppens träningspass är onsdagar kl. 17:15-18:15 och söndagar kl. 10:15-11:15.

Både pojkar och flickor är välkomna till gruppen. Flickor har dock en egen Islekar-grupp på lördagsmorgnar kl. 09:15-10:15. Mer information om flickornas islekar hittar du här.