Katsaus vuoteen 2023 ja hieman tulevaankin

Vuosi 2023 alkaa olla lopuillaan ja on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään mitä kaikkea vuoden aikana on tapahtunut ja myös sitä, mitä vuodelta 2024 on odotettavissa.

Uudistuvasta strategiasta alkusysäys suurempiin muutoksiin
Kuluva vuosi
alkoi tietäen, että uudet strategiset linjaukset tulevat muuttamaan oleellisesti kaikkea tekemistä. Muutos oli alkanut jo vuoden 2022 loppupuolella kun liigan ja junioripuolen yhteisissä intresseissä oli syventää yhteistyötä. Tavoitetta tukemaan uudistettiin strategiaa, uudistettu strategia on viisivuotinen ja se kantaa nimeä Omat Pojat Liigaan. Strategian keskeisimpiä junioripuolta koskettavia tavoitteita on nostaa liigajoukkueen omavaraisuutta panostamalla junioripuolella toiminnan laatuun ja myös kasvattaa toiminnassa mukana olevien lasten määrää.

Unohtaa ei sovi myöskään alueellista yhteistyötä. Pohjanmaa alueena on kuitenkin asukasmäärältään verrattain pieni ja toisaalta maantieteellisesti välimatkat ovat aika pitkiä, yhteistyö on elinehto. Vertailun vuoksi Turussa on yli 30 kertaa pienemmällä alueella yhtä paljon ihmisiä, kuin koko Pohjanmaan maakunnassa yhteensä. Meidän tulee pystyä tekemään hedelmällistä yhteistyötä alueen muiden seurojen kanssa, jotta lapset voisivat harrastaa mahdollisimman pitkään lähellä kotiaan. Yhteistyö ei ole hedelmällistä, mikäli kaikki osapuolet eivät koe saavansa siitä hyötyä. Toimiva yhteistyö on avainasemassa, mikäli mielimme taata vanhemmille junioreille tavoitteellisen polun junioriuran loppupuolella, mutta myös toisaalta kaikille paikan jossa harrastaa. Meidän pitää myös pystyä yhdessä nostamaan pelaajamääriämme lapsuusvaiheessa ja toki myös toiminnan laatua, jotta saamme entistä parempia pelaajia tulevaisuudessa.

Uudistettu strategia muutti oleellisesti työtehtäviä ja toimenkuvia. Herkko Koski valittiin liiga-Sportin urheilujohtajaksi helmikuussa vastuunaan urheilustrategia kiekkokoulusta liigajoukkueeseen. Pian tämän jälkeen Ari-Pekka Pajuluomasta junioripuoli sai huippuammattilaisen junioriurheilujohtajan pestiin. Pajuluoman vastuulle tuli urheilustrategian mukaisten linjausten ja toimintojen jalkauttaminen sekä johtaminen U18 ja nuorempien joukkueissa. Meillä aiemmin olleet seuravalmentajan toimenkuvat lopetettiin ja muokattiin enemmän ikäluokkavastaavien tyyppiseksi. Suurin ero entiseen oli seuran palkatun työntekijän työn muuttuminen suorittavasta valmennustyöstä enemmän vapaaehtoisvalmentajia auttavaksi, ohjaavaksi ja johtavaksi.

Kohti kasvavaa yhteisöä ja yhteisöllisyyttä
Rakensimme yhteistyöseuraverkoston uuteen uskoon. Uusina seuroina mukaan tulivat IFK Lepplax ja IF Pucken. Kuuden yhteistyöseuran avulla rakensimme kaksi keskittymää, Sport Pohjoisen (Lepplax, Pucken ja MUIK) sekä Sport Etelän (Kury, MIF ja Kraft). Seurayhteistyö on pitänyt sisällään yhteisjoukkueita, valmennuskoulutuksia, harjoitusten vetämistä, seuravierailuja, tukea hallitustyöskentelyyn, auttamista eri järjestelmien kanssa sekä jatkuvaa keskusteluyhteyttä. Ensimmäiset askeleet tällä yhteistyökokoonpanolla ovat olleet hyviä ja sitä pyritään parantamaan koko ajan. Seurasateenvarjon alla pelipasseja on yhteensä 1692, joten yhteisömme on kasvanut merkittävästi.

Kausien taitekohdassa huhtikuussa pidimme jäähallilla Omat Pojat Liigaan tapahtuman, joka toimi samalla junioripuolen päätöstapahtumana. Huikean hieno tapahtuma kokosi kansaa hallille, jossa esiteltiin junioritoimintaa, tulevia linjauksia ja pidettiin hauskaa. Tästä siirryttiin sujuvasti uuden kauden valmisteluun ja ensimmäisiin käytännön tason toimenpiteisiin uudistetun organisaation kanssa. Liigan ja junioripuolen arvomaailmaa yhdenmukaistettiin. Arvotyötä tehtiin pitkin kevättä ja siihen osallistettiin lukuisia ihmisiä matkan varrella. Ennen kesätauolle siirtymistä esittelimme arvoja ja tehtyjä työstöjä toimihenkilöille suunnatuilla kesäpäivillä. Arvojen tulisi kuvastaa toimintaa juuresta latvaan ja sen tulisi välittyä kaikesta tekemisestä. Ymmärrämme myös sen, että asiat eivät muutu sormia napsauttamalla, mutta kun arvojen mukaan toimitaan, niin joka päivä olemme lähempänä niiden toteutumista. Siihen me pyrimme ja sen eteen töitä teemme.

Ylipäätään yhteistyö liigaorganisaation kanssa on ollut hedelmällistä ja sitä on kehitetty viikoittain. Syyskuusta alkaen kiersimme yhdessä kouluja, olemme kutsuneet alueen joukkueita liigaotteluihin, tapaninpäivänä Vaasan Sähkö Arenalle saapuu satapäin yhteistyöseurojemme jäseniä. Heti vuoden alussa pidämme junnuille leirejä, joihin saimme liigajoukkueen kirkkaimpia tähtiä avuksi kaukaloon. Kun tarvitsen apua, voin aina kävellä liigan toimiston puolelle ja kysyä, aina on apua tullut.

Arvot Yhtenä JoukkueenaJatkuvasti Parempi ja Positiivinen Ilmapiiri kuvastavat kirkkaasti niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Positiivinen ilmapiiri on kaiken pohja ja perusta. Ilman sitä meidän on vaikea, ellei mahdoton toimia yhtenä joukkueena tai olla jatkuvasti parempia. Yksi merkittävimmistä asioista ilmapiirin luomisessa on käyttäytyminen ja toisten kunnioittaminen. On sitten kyse kiekkokoulun tai U18-joukkueen pelaajasta, joukkueen toimihenkilöstä tai seuramme työntekijästä, kaikkien on kyettävä käyttäytymään asiallisesti ja kunnioittamaan ihmisiä ja asioita ympärillämme. Olemme käyttäneet paljon aikaa ja energiaa tämän asian juurruttamiseen. Olemme keskustelleet aiheesta myös koulujen kanssa ja kertoneet tavoitteistamme.
Mitä minä tuon tullessani huoneeseen, on kysymys, jota pohdimme ja jonka viestiä yritämme jalkauttaa. Jos tuomme mukanamme avoimuutta ja positiivista henkeä, se tarttuu ja saa ympärillämme olevat ihmiset voimaan paremmin. Jos tuomme kyräilyä, negatiivisuutta ja selän takana puhumista, sekin tarttuu ja saa ihmiset ympärillämme voimaan pahoin. Kaikki varmasti ymmärtävät kummassa on mukavampi viettää aikaansa ja millaiseen ympäristöön lapsensa haluaa. Arvojen jalkauttamisessa positiivisen ilmapiirin luominen on saanut toistaiseksi suurimman painoarvon.

Harrastamisen muutoksen tunnistaminen ja siihen reagoiminen

Matalan kynnyksen toimintakin voi olla laadukasta

Harrastamisesta on tullut aiempaa moninaisempaa ja siinä missä kilpailu ja kilpaurheilu on edelleen voimissaan, on rinnalle tullut koko ajan voimakkaammin ja voimakkaammin tarve saada laadukasta harrastusta ilman suurempaa kilpailuelementtiä. Taustalla muutoksessa ovat varmasti sukupolvien väliset erot, mutta myös taloudellinen tilanne. Elämme aikoja, jossa pitkän matalalennon jälkeen kustannukset ovat lähteneet joka sektorilla kovaan kasvuun, eikä ihmisten tulot ole pysyneet kasvaneiden kustannusten mukana. Kilpailu tuo mukanaan aina matkustamista ja harjoitusmäärän kasvua, jotka molemmat näkyvät välittömästi myös lompakossa. Haluamme seurana mahdollistaa jääkiekon harrastamisen niin hyvin jokaiselle tuloluokasta riippumatta, kuin mahdollista. Siksi lähdimme tälle kaudelle kehittämään matalan kynnyksen toimintojamme unohtamatta kuitenkaan huipulle tähtäävää toimintaa. Perheluistelu on jälleen mukana toimintakartassamme, kiekkokoulun hintaa pudotimme yhteistyökumppanimme avulla. Lisäksi lanseerasimme alakouluikäisille suunnatun pipolätkätoiminnan, joka osoittautui erittäin suosituksi ja sitä laajennetaan jo keväälle. Taustalla olemme työstäneet erilaisia suunnitelmia ja hakeneet hankerahoituksia niiden eteenpäin viemiseksi. Näissäkin on vahvana teemana ollut harrastamisen mahdollistaminen kaikille.

Ihmiset voimavarana
Mitään emme saisi aikaan, emmekä ylipäätään olisi mitään ilman seuralle panostaan antavia ihmisiä. Kuluneen vuoden aikana on ollut mahtavaa huomata kuinka suuri ja upea joukko toimijoita meillä tässä seurassa on. Samuli Hassi on ollut pidetty ja osaava työntekijä, joka on antanut panoksensa useille meidän seuramme juniorijoukkueille ja ollut vuoden aikana merkittävin tekijä seurayhteistyön kentällä. Anssi Tankka on ottanut U18 SM-joukkueen valmentamisesta hyvän otteen ja vienyt joukkuetta määrätietoisesti eteenpäin. Anssi on ollut lisäjäiden ja muiden oheistoimintojen kautta tärkeä palanen polullamme. Elokuussa aloittanut Andreas Nykvist on tuonut lapsivaiheen toimintaan sellaista osaamista, jota meillä ei ole ennen ollut. Tamas Fodor on luonut fysiikkapuolelle linjauksia ja ohjeistuksia. Tämän työn merkitys tulee varmasti näkymään vahvemmin tulevaisuudessa. Jonathan Iilahti on tehnyt valtavan määrän töitä maalivahtiemme eteen. Pauliina Suoniemi on puolestaan vienyt tyttökiekkoa määrätietoisesti eteenpäin. Mikko Teppo hyppäsi syksyllä huoltopäällikön saappaisiin ja toi heti ryhtiä sille saralle. Kirsti Lehtisalo pyörittää toimistoa vankalla ammattitaidolla, onneksi saimme Anne Tuovisen hänelle avuksi jakamaan työkuormaa. Ari-Pekka Pajuluoma laittaa joka päivä kaiken osaamisensa sellaisella intohimolla peliin, että se tarttuu meihin muihinkin. Täällä on päivittäisessä arjessa upeita ihmisiä antamassa kaikkensa kaikkien meidän eteemme. Tässä on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuutta. Meillä on seurassa käsittämättömät 157 vapaaehtoista toimihenkilöä, joita ilman yksikään joukkueistamme ei toimisi. Kiitos heille siitä.
Oman Pojat Liigaan tapahtuma oli lähes yksinomaan vapaaehtoisten järjestämä, ylipäätään aina kun järjestämme jotain, on meillä heti useampi vapaaehtoinen valmiina antamaan panoksensa. Se on sellaista yhteisöllisyyttä, jonka edessä ylpeys omasta seurasta kasvaa kasvamistaan. Johtokunnassa on tällä hetkellä seitsemän henkilöä, jotka kaikki haluavat vaasalaisen jääkiekon parasta ja antavat sen eteen päivittäin panoksensa. Lisäksi ilman pelaajiemme vanhempia junnukioskimme ei olisi auki lainkaan. Junnukioskilla on kuitenkin valtava rooli niin yhteisöllisyyden kasvattajana, kuin myös taloudellisesti. Kiitoksia kaikille teille panoksestanne.

Numeroita
Meillä on 15 ikäluokkajoukkuetta ja 9 matalan kynnyksen ryhmää. Tarjoamme maalivahdeille suunnattua harjoitusta kaksi kertaa viikossa ilman lisäveloitusta. Tämän mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatu tuki tälle kaudelle. U9-U14 ikäluokkien pelaajilla on mahdollisuus lisäjäähän kerran viikossa. U15-U18 pelaajilla on mahdollisuus aamuharjoitteluun iän mukaan 1–3 kertaa viikossa. Pelipassimäärämme (721) on jo tässä vaiheessa kautta yli 13 % suurempi, kuin mitä se oli viime kauden päätteeksi. Olemme nousseet Keskimaan suurimmaksi seuraksi aiemmalta kolmossijalta. Alakouluikäisiä lapsia on toiminnassamme tällä hetkellä 26 % enemmän kuin viime kaudella. Tähän merkittävin syy on nimenomaan harrastepuolen kasvaminen. Alle kouluikäisten osuus on kasvanut 15 %. Yli 15-vuotiaissa pudotusta on sen sijaan tullut 25 % viime kauteen peilattuna. Se on suuntaus, jota emme toivo ja jonka syiden selvittämiseksi pitää tehdä hieman selvittelyjä.

Vuosi 2024
Jääkiekkoliiton taitovalmentajahanke sai vielä kahden vuoden yllätysjatkon. Junioripäällikkömme Andreas Nykvist olisi ollut luonnollinen valinta tähän tehtävään, mutta työnkuva ei istu kahden pienen lapsen isän arkeen. Joudumme avaamaan rekryn uuden taitovalmentajan löytämiseksi kaudelle 2024–25. Andreas jää kuitenkin seuraan osa-aikaiseksi harrastevastaavaksi. Työ jonka hän on ehtinyt aloittaa saa näin jatkoa.

Arvojen jalkauttamisessa huomio kiinnittyy toivottavasti selkeämmin siihen, että olisimme jatkuvasti parempia. Tulemme julkaisemaan uudistetun urheilulinjauksen, jonka mukaan ikäluokkamme tulevat toimimaan. Urheilupuolen työntekijöillemme on jaettu omat vastuuikäluokat, joista heidän tulee huolehtia ja varmistaa, että uudet linjaukset siirtyvät käytäntöön.

Matalan kynnyksen toimintaa tullaan kehittämään entisestään. Toivottavasti kauden 2024–25 alkaessa syyskuussa meillä on entistä laajempi ja laadukkaampi putki myös matalan kynnyksen puolella.

Kumppanuuksien kehittämisessä haluamme ottaa seuraavan askeleen. Meillä on jo nyt hyvä verkosto upeita kumppaneita. Olemassa olevia kumppanuuksia halutaan vaalia ja uusia kumppanuuksia kartoitamme lisää. Yritykset ovat tärkeässä osassa työssämme lasten ja nuorten tulevaisuuden eteen.

Meidän pitää luoda selkeät suuntaviivat vanhempien junioreiden toiminnoille SM-sarjojen ulkopuolella. Mitä ja miten pystymme nuorisollemme tarjoamaan, jotta hyvä harrastus pystyisi jatkumaan.

Huhtikuussa järjestämme tytöille suunnatun kahden päivän turnauksen täällä Vaasassa, Eagles Cup Girls. Se on ensimmäinen seuran organisoima junioriturnaus, mutta toivottavasti vasta päänavaus tässä asiassa. Syksyllä on tarkoitus järjestää vastaava turnaus poikapuolelle.

Omat Pojat Liigaan -tapahtumasta jäi niin hyvät fiilikset, että toivottavasti pystymme järjestämään vastaavanlaisen hyvän mielen tapahtuman myös vuonna 2024.

Vuosi 2024 tulee pitämään sisällään monenlaista ja ylhäällä mainitut ovat vain osa niitä.

Kiitoksia omasta puolestani kaikille teille, jotka olette olleet meidän mukanamme tavalla tai toisella 2023. Hyvää ja rauhallista joulun aikaa ja kaikkea hyvää vuodelle 2024.

Jukka Leino
toiminnanjohtaja, Vaasan Sportin Juniorit