Avoimet harjoitukset – Open practices – Öppna träningar

Järjestämme avoimet harjoitukset pelaajille, jotka ovat U18 ja U16 ikäisiä kaudella 2024–2025. Kartoitamme pelaajia ikäluokkiemme edustusjoukkueisiin. Tilaisuus järjestetään Vaasan jäähallilla perjantaina 12.4 ja lauantaina 13.4. Tilaisuus alkaa perjantaina iltapäivällä n. klo 16 U18 pelaajien osalta ja n. klo 18 U16 pelaajien osalta. Lauantain tapahtuma alkaa heti aamulla ja päättyy iltapäivällä. Toimitamme tarkemman infon ja aikataulutuksen mukaan tuleville pelaajille.

U16 ja U18 ovat omina ryhminään tilaisuudessa. Molemmat ryhmät toimivat ikäluokan vastuuvalmentajien johdolla, U16 osalta Samuli Hassi ja U18 osalta Anssi Tankka. Tilaisuudessa mukana myös Sportin urheilujohtoa.

Voit ilmoittaa halukkuudestasi avoimiin harjoituksiin linkin takaa löytyvän lomakkeen avulla. Olemme yhteydessä jokaiseen ilmoittautuneeseen hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Voit ilmoittautua tapahtumaan täältä

In English

We are organizing open practices for players who are U18 and U16 age groups for the 2024-2025 season. We are scouting players for our representative teams in these age groups. The event will take place at Vaasa Ice Hall on Friday, April 12th, and Saturday, April 13th. The event will start on Friday afternoon around 4 PM for U18 players and around 6 PM for U16 players. Saturday’s event will start in the morning and end in the afternoon. We will provide more detailed information and scheduling to the registered players accordingly.

U16 and U18 will have separate sessions during the event. Both groups will be led by age group head coaches, Samuli Hassi for U16 and Anssi Tankka for U18. Hockey Team Vaasan Sport’s sports management will also be present at the event.

You can express your interest in the open practices through the form available via the link. We will contact each registered participant well in advance of the event.

You can register our event here

På Svenska

Vi ordnar öppna träningar för spelare som är i åldersgrupperna U18 och U16 under säsongen 2024–2025. Vi letar efter spelare till våra representativa lag i dessa åldersgrupper. Tillfället hålls i Vasa ishall på fredagen den 12 april och lördagen den 13 april. Evenemanget börjar på fredag eftermiddag cirka kl. 16 för U18-spelare och cirka kl. 18 för U16-spelare. Lördagens evenemang börjar direkt på morgonen och avslutas på eftermiddagen. Vi skickar mer detaljerad information och tidtabell till de registrerade spelarna.

U16 och U18 kommer att ha separata sessioner under tillfället. Båda grupperna leds av åldersgruppsansvariga tränare, Samuli Hassi för U16 och Anssi Tankka för U18. Sportens idrottsledning kommer också att närvara vid tillfället.

Du kan anmäla ditt intresse för de öppna träningarna genom att använda formuläret som finns tillgängligt via länken. Vi kommer att kontakta varje registrerad deltagare i god tid före evenemanget.

Du kan anmäla dig till evenemanget här